Vyhýbejte se příkazům

Vyhýbejte se příkazům

VYHÝBEJTE SE PŘÍKAZŮM: Řadu složitých situací je možné vyřešit použitím vhodné formulace

Pokud druhého člověka kritizujete, podvědomě urážíte, snižujete jeho schopnosti, jeho EGO se bude bránit. Většina lidí je přímo alergická na jakékoliv příkazy, které omezují jejich samostatnost. Veškeré činnosti provádíme buď proto, že sami chceme, nebo proto, že prostě musíme. Nesnášíme, když nemáme možnost projevit svoji vůli, nesnášíme různé formy nátlaku. Při nátlaku s použitím slova „MUSÍŠ“ reagujeme s odporem, neochotně a rozmrzele.

Proto je účinné přeformulovat věty, které vyznívají jako příkazy, na věty, které působí jako doporučení nebo žádosti!

Pokud formulujete příkazy zdvořile, s respektem k osobnosti druhého, lidé vám zpravidla rádi vyhoví. Pokud formulaci požadavku věnujete trochu času a vyjádříte třeba i příkaz uvážlivě, druzí se vám většinou přizpůsobí. Je to docela jednoduché, jen je potřeba se nad formulací zamyslet:

„V pátek se musíte zúčastnit instruktáže. Je povinná pro všechny naše zaměstnance.“
„Mohli byste si prosím do pátečního rozvrhu zanést účast na instruktáži? Budou tam všichni naši zaměstnanci.“

„Na tom úkolu budete muset spolupracovat s Marií.“
„Mohla byste, prosím vás, tento úkol připravit společně s Marií?“

„Musíte zajít na oddělení evidence, vyzvednout si tam formuláře a ty nám pak musíte donést k podpisu.“
„Oddělení evidence je tady ve druhém patře. Pokud si tam vyzvednete formuláře a přinesete nám je, rádi vám je potvrdíme!“

Měňte výtky v žádosti

Obecně nesnášíme výtky, připomínání, napomínání, upomínání. Přinášejí nám pocity nedostatečnosti, neschopnosti, nekompetentnosti.
Výtky jsou často (nezřídka oprávněně) vnímány jako kritika, jako shazování.
Připomínání je obvykle vnímáno jako otravování.
Upomínání, co je kdy potřeba udělat, vnímáme jako pronásledování.

Přitom mírnou úpravou formulace sdělíme, co je potřeba udělat, aniž bychom se dotkli toho druhého:

„Musíš si něco připravit na tu zítřejší prezentaci!“
„Co si připravíš na tu zítřejší prezentaci?“
„Poslouchejte, tady je seznam, co musíte stihnout v příštích dvou hodinách. Budete si muset pospíšit, abyste všechno včas stihli!“
„Děkuji vám, že jste dnes přišli. Řekněme si, co je třeba udělat, abychom měli do dvanácti hodin vše připravené!“

Povšimli jste si, jak tyto návodné otázky podněcují druhého k činnosti vlídnějším a jemnějším přístupem?
Pomáhejte ostatním dopracovat se k vlastním závěrům, nehaste iniciativu rozkazováním!

  Novinky emailem
  Chcete vědět více?
  JAK ODBOURAT BARIÉRY Z MINULOSTI A ZŮSTAT SÁM SEBOU

  JAK ODBOURAT BARIÉRY Z MINULOSTI A ZŮSTAT SÁM SEBOU

  Jestliže se určité situace a problémy opakují pořád dokola, nehledejte příčinu v momentálních okolnostech, ale v minulosti.

  Více zde ...
  Syndrom tonoucího aneb co na to mám říct?

  Syndrom tonoucího aneb co na to mám říct?

  Ten pocit důvěrně známe. Překvapí nás nějaká neomalenost, drzost nebo jízlivost a nutně potřebujeme drzouna uzemnit, aby mu bylo jasné, že si nenecháme všechno líbit. Ale ta správná odpověď nás prost

  Více zde ...
  Vyhýbejte se příkazům

  Vyhýbejte se příkazům

  Pokud druhého člověka kritizujete, podvědomě urážíte, snižujete jeho schopnosti, jeho EGO se bude bránit. Většina lidí je přímo alergická na jakékoliv příkazy, které omezují jejich samostatnost...

  Více zde ...
  Stáhnout eBook
  Komunikujte s jistotou ZDARMA