Manipulátoři kolem nás

Manipulátoři kolem nás

Také se vám přihodilo, že jste zažili setkání s člověkem, který ve vás zanechal pocit rozpaků, pocit viny i pochybnosti o sobě samém? Že jste na něj nepřestávali myslet, řešili neřešitelné a nakonec jste se začali sami obviňovat?

Pak je možné, že šlo o důsledky setkání s manipulátorem.

Jak se chová manipulátor?

Navozuje pocity viny, svaluje zodpovědnost na druhé, ale ze své se šikovně vyvléká, zasívá svár ve svém okolí a je zdrojem problémů a konfliktů na pracovišti, jedná s despektem a dokáže dokonale pošlapat sebedůvěru druhého, mění své postoje, přetvařuje se, dokonce i lže a podvádí. Často je destruktivní činnost manipulátora patrná až po delší době, nezřídka se jedná o řadu let.  Manipulátor má totiž schopnost být neviditelný. Pokud se skrývá pod maskou sympatického manipulátora, ostýchavého člověka či altruistické osoby, přijít věci na kloub nebývá tak snadné. Častěji má oběť spíš pocity nejistoty či nesmělého nesouhlasu. Při nátlaku totiž často ustupujeme a obvykle se snažíme hledat chybu v sobě. Přebíráme stanoviska a argumenty druhého, ačkoliv vnitřně pociťujeme varování, že právě děláme něco v příkrém rozporu s tím, co doopravdy chceme. Jen jaksi nedokážeme včas vyslovit „Ne“.

Co je to vlastně manipulace?

Manipulátor dosahuje svého cíle pomocí neférových prostředků. Dokáže zneužít lidi ze svého okolí k dosahování vlastních cílů a uskutečňování svých skrytých záměrů. Druzí jsou pro něj pouze obyčejným nástrojem, použitelným pro uspokojování jeho potřeb. Je obtížné objevit a identifikovat manipulátora – umí se mistrně skrývat a při sebemenším náznaku prozrazení obratně navlékne situaci jako selhání či provinění toho druhého.

Je jich víc, než si myslíme. Na pracovištích nalézáme manipulátory diktátory, altruistické manipulátory, pod maskou nesmělého, mlčenlivého a nešikovného spolupracovníka se často skrývá manipulátor břečťan.  Vine se po zádech ostatních a obratně využívá jejich energii, dovednosti a čas. Zvýšené množství sociálních predátorů tohoto typu nalézáme na místech, kde prostřednictvím manipulací lze dosáhnout moci, pozice, ocenění, vlivu…

Kde se tato lidská odrůda vlastně bere?

Manipulátorství je sklon k určitému způsobu chování. Určitá tendence je vrozená, dalším vlivem je působení socio-kulturního prostředí. Už i velmi malé dítě dokáže s druhými manipulovat. Je to jeho prostředek k bezproblémovému přežití. A po čase se stává i jediným možným způsobem jednání a komunikace. Manipulativní dítě číhá na projevení slabosti rodiče a sourozence a okamžitě ho dokáže využít. A s jídlem roste chuť. Manipulátor si prověřuje terén a zjišťuje, co všechno mu projde. A prochází.

Jak se bránit proti manipulaci?

V zásadě platí, že na každý jed je protijed a na každý trik je protitrik. Jen je potřeba je najít a používat. Chce to trénink. A zpravidla i počáteční sebezapření.

Prvním, a vlastně nejobtížnějším krokem bývá zjištění a přiznání si, že jsme manipulováni. Zvlášť v případě člověka blízkého se jedná o velmi bolestné zjištění. A obvyklou vlastní reakcí bývá „popření“ či „útěk“ – „Kdepak, to nemůže být pravda!“ Ale bývá.

Následně je potřeba si uvědomit a – ano – zanalyzovat, v čem manipulace spočívá. Co vlastně chce manipulátor dosáhnout. A pak musí následovat další fáze – rozhodnutí, co s tím uděláme. Budeme trpět dál a poneseme tedy i následky a důsledky? A ty bývají někdy fatální. Poruchy v oblasti psychické, fyzické, sociální, duchovní. Někdy zdánlivě vůbec nesouvisející s tím, co prožíváme. Jenže to, co prožíváme a čím trpíme, se projevuje i v dalších oblastech – složka psychická a fyzická jsou propojeny.

 Ale také se můžeme rozhodnut se vzepřít a nátlak manipulátora nepřijmout. Zvolit a připravit techniku kontramanipulace. Pojmenovat to, co manipulátor dělá, jakým způsobem vyvíjí nátlak a jaké to má důsledky.

Je k dispozici celá škála účinných kontramanipulativních technik.

Můžete se je naučit a použít i vy.

Kde a kdy? 

Praha, Olšanská 1, 13. – 14.4.2018

Brno, Josefská 15, 19. – 20.4.2018

  Novinky emailem
  Chcete vědět více?
  JAK ODBOURAT BARIÉRY Z MINULOSTI A ZŮSTAT SÁM SEBOU

  JAK ODBOURAT BARIÉRY Z MINULOSTI A ZŮSTAT SÁM SEBOU

  Jestliže se určité situace a problémy opakují pořád dokola, nehledejte příčinu v momentálních okolnostech, ale v minulosti.

  Více zde ...
  Syndrom tonoucího aneb co na to mám říct?

  Syndrom tonoucího aneb co na to mám říct?

  Ten pocit důvěrně známe. Překvapí nás nějaká neomalenost, drzost nebo jízlivost a nutně potřebujeme drzouna uzemnit, aby mu bylo jasné, že si nenecháme všechno líbit. Ale ta správná odpověď nás prost

  Více zde ...
  Vyhýbejte se příkazům

  Vyhýbejte se příkazům

  Pokud druhého člověka kritizujete, podvědomě urážíte, snižujete jeho schopnosti, jeho EGO se bude bránit. Většina lidí je přímo alergická na jakékoliv příkazy, které omezují jejich samostatnost...

  Více zde ...
  Stáhnout eBook
  Komunikujte s jistotou ZDARMA