Profesní profil

PhDr. Jana Sládková, MBA, Master Practitioner NLP Expert na oblast komunikace a transformačního koučinku. Souhrn zkušeností z oblasti psychologie, strategického řízení a zahraniční praxe předává na školeních a trénincích individuálních i skupinových.

Vzdělání: NLP Master Practitioner, MBA – Nottingham Trent University – strategické řízení, certifikace ČMS – marketingový poradce, PGS ASUP, Univerzita J.E.Purkyně – obor psychologie, Obchodní akademie – ekonomika zahraničního obchodu.

Absolv. program Management Training in British Industry, Management Training Programme in Lancashire Business School, program EU Menthor Athéna. Vedla desítky komunikačních kampaní pro české i zahraniční firmy a organizovala a školila na stovkách konferencí a mezinárodních kongresů z oblasti komunikace. Její specializací jsou manažerské a psychoterapeutické metody: transformační koučink, hypnoterapie a metody neurolingvistického programování (NLP).

    Stáhnout eBook
    Komunikujte s jistotou ZDARMA