Obchodní podmínky

NAŠE ÚDAJE:

  • č. účtu: 2500246356
  • kód banky: 2010
  • variabilní symbol: bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu
  • IČ: 10545964

Daňový doklad obdržíte po úhradě účastnického poplatku mailem, ev. u prezence.V ceně je zahrnuta účast na akci, tištěné materiály, malé občerstvení

POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového prostoru. Nebude-li možné Vašemu požadavku vyhovět, vyrozumíme Vás telefonicky nebo e-mailem. V případě neúčasti je možná účast náhradníka (sdělte kontaktní údaje náhradníka minimálně 3 dny předem kvůli účetním dokladům)

Platbu prosím proveďte nejpozději 10 dnů před začátkem akce. Pokud se rozhodnete k účasti později, prosíme o tel. nebo emailovou zprávu. Po dohodě je možná platba na místě.

Účastník souhlasí se zpracováním a s evidencí osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 133/2000 Sb., souhlasí s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo jeho jméno, datum narození a kontakt na archivovaných dokumentech, vzniklých v době trvání akce. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuje i svůj souhlas s pořizováním foto videodokumentace z akce a jeho umístění na web stránkách.

    Stáhnout eBook
    Komunikujte s jistotou ZDARMA